Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι είναι στη διάθεση τους αναμνηστικά απολυτήρια του σχ. έτους 2018 - 2019

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Go to top

Δημιουργία - Συντήρηση Ιστοσελίδας: Βαμβακά Ευαγγελία ΠΕ19 - Κοτζαμπάσης Παναγιώτης ΠΕ20

1o Γυμνάσιο Δράμας All rights reserved