Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης http://www.pdeamth.gr/paratiritiriovias/ 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη Σχολική Βία www.obsviolence.com

Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολικό Περιβάλλον www.ijvs.org

Συνήγορος του Πολίτη , ( Συνήγορος του Παιδιού) http://www.0-18.gr/gia-megaloys/bia-sto-scholeio

Από την ιστοσελίδα για την Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίο http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2011-09-06-07-50-16

 

Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr

Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού http://www.e-abc.eu/gr/to-ergo/

Η διαδικτυακή τοποθεσία της UNESCO περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων για « υγιή σχολεία» www.unesco.org/education/fresh

Από το blog της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου Ε.Ψ.Υ. Π . Ε. http://epsype.blogspot.gr/2012/02/6.html

Εφημερίδα για τη σχολική βία http://genesislight.com/JSV.html

Εκφοβισμός και Βία στο σχολείο δραστηριότητες http://pappanna.wordpress.com

Μια χρήσιμη διαδικτυακή τοποθεσία με συνδέσμους σε διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με τη βία σε σχέση με το σχολείο www.bullying-in-school.info

Kenrigby.net http://www.kenrigby.net/

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη II http://www.moec.gov.cy/edu_psychology/evopaiko_prog_dafni.html

Η σελίδα των εφήβων" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://www.stressteen.stress.gr/

Σέβομαι τη διαφορετικότητα http://respect-diversity.org/index.php/el/