Υποδιευθυντές του 1ου Γυμνασίου είναι οι Κοτζαμπάσης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής και ο Χασεκίδης Κωνσαντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 Μηχανολόγος.