Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2020 - 2021 είναι οι παρακάτω

Ονοματεπώνυμο

Κωδικός

Κλάδου

Ειδικότητα 
Τερζάκης Κωσταντίνος ΠΕ04.05 Γεωλόγος
Κοτζαμπάσης Παναγιώτης ΠΕ86 Πληροφορικής
Χασεκίδης Κωνσταντίνος ΠΕ82 Μηχανολόγων
Αντώνας Βασίλειος ΠΕ01 Θεολόγος 
Καλπάκης Βασίλειος ΠΕ01  Θεολόγος 
Γρηγοριάδου Όλγα
ΠΕ02  Φιλόλογος
Παπανικολάου Αναστασία  ΠΕ02  Φιλόλογος
Ριτζαλέου Ευαγγελία ΠΕ02 Φιλόλογος 
Αθανασιάδου Ιωάννα ΠΕ02 Φιλόλογος
Γεωργιάδου Ελισάβετ ΠΕ02 Φιλόλογος
Δημητριάδου Δήμητρα ΠΕ02 Φιλόλογος
Μιχαλοπούλου Ανθή ΠΕ02 Φιλόλογος
Δημητρίου Πολυξένη ΠΕ02 Φιλόλογος 
Ψαρράς Αθανάσιος ΠΕ03 Μαθηματικός
Βλάχου Δήμητρα ΠΕ03 Μαθηματικός 
Δαρδιώτης Νικόλαος ΠΕ03 Μαθηματικός
Μπεράτης Ιωάννης
ΠΕ04.05 Γεωλόγος
Κασμερίδου Δέσποινα ΠΕ04.02 Χημικός 
Στανίτσας Νικόλαος
ΠΕ04.01 Φυσικός 
Τσινεβίδου Μαρία ΠΕ05 Γαλλικής 
Κύρου Δήμητρα ΠΕ06 Αγγλικής
Πολυχρονιάδου Αναστασία ΠΕ06 Αγγλικής 
Λαζαρίδου Παρασκευή
ΠΕ07 Γερμανικής 
Νικηφορίδης Κωνσταντίνος
ΠΕ07 Γερμανικής 
Παπαδάκης Χρήστος
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 
Ιωαννίδης Ιωάννης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 
Ανδρέογλου Ευθύμιος ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 
Αθανασοπούλου Γεωργία ΠΕ79 Μουσικής
Παναγιωτίδου Ελένη ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών
Βαμβακά Ευαγγελία ΠΕ86 Πληροφορικής
Πλεξίδα Βαϊα ΠΕ80 Οικ. Οικονομίας
Κουσίδης Βασίλης ΠΕ82 Μηχανολόγος
Κωνσταντίνου Γιώργος ΠΕ82  Μηχανολόγος

Υπεύθυνη για θέματα bullying είναι η Φιλόλογος Ριτζαλέου Ευαγγελία.

Υπεύθυνη του Σ.Ε. Φυσικών Επιστημών είναι η Χημικός Κασμερίδου Δέσποινα.

Υπεύθυνος για το Σ.Ε.Π.Ε. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι η Πληροφορικός Βαμβακά Ευαγγελία.

Την  χορωδία του σχολείου διευθύνει η μουσικός Αθανασοπούλου Γεωργία.

Σύμβουλοί Σχολικής Ζωής είναι οι εκπαιδευτικοί Χασεκίδης Κωνσταντίνος και Ριζαλέου Ευαγγελία.


Εκτύπωση   Email