Διεύθυνση

Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Δράμας είναι ο Παναγιώτης Κοτζαμπασης, εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Υποδιευθύντριες οι Δήμητρα Κύρου Αγγλικών και Ευαγγελία Βαμβακά Πληροφορικής. 

Δημιουργία - Συντήρηση Ιστοσελίδας: Βαμβακά Ευαγγελία ΠΕ19 - Κοτζαμπάσης Παναγιώτης ΠΕ20

1o Γυμνάσιο Δράμας All rights reserved