Γραμματεία, Καθαριότητα & Φύλαξη

Γραμματεία

Γραμματέας του 1ου Γυμνασίου Δράμας είναι από τον Οκτώβρη του 2005 ο Καλογερόπουλος Ευάγγελος

Δημιουργία - Συντήρηση Ιστοσελίδας: Βαμβακά Ευαγγελία ΠΕ19 - Κοτζαμπάσης Παναγιώτης ΠΕ20

1o Γυμνάσιο Δράμας All rights reserved